Snijtech

Snijtech door de jaren heen

Vanaf de start in 1995 in Sneek tot het jaar 2000 is het bedrijf hard gegroeid in een exploderende jachtbouw- en industriƫle markt. Vanaf 2000 moest Snijtech zich meer naar buiten toe presenteren, mede door de toenemende concurrentie. In 2002 wordt het nieuwe pand in Joure op Bedrijventerrein De Ekers in gebruik genomen.

In 2002 is het nieuwe pand in Joure op Bedrijventerrein De Ekers een feit, maar de vreugde is van korte duur als na een aantal maanden een grote brand het bedrijf bijna volledig in de as legt. Na een periode van wederopbouw en een aantal minder goede jaren gaat het in 2004/2005 Snijtech weer voor de wind. Ons bedrijf heeft inmiddels een vaste plaats ingenomen in de markt door een groeiende samenwerking met leveranciers, engineers en klanten (customer relationship).

Er wordt gekozen voor een gescheiden marktbenadering tussen industriële en jacht- en scheepsbouwklanten waardoor een breed scala aan klanten zich goed kan herkennen in de onderneming. Ook wordt het dienstenpakket uitgebreid met een plaatbewerkingsafdeling. De economie trekt gestaag weer aan en Snijtech ontwikkelt zich in de jaren 2004 – 2006 tot een 16-uursbedrijf waar met 2 shifts wordt gewerkt. Vanaf 2006 is het bedrijf zich gaan richten op de export en heeft inmiddels een exportaandeel van 25% van de omzet. Landen waar Snijtech ondermeer zijn pakketten levert zijn Duitsland, Engeland, Egypte, Noorwegen en Canada. 

In 2008 start Snijtech met de afdeling profielbewerking en worden er investeringen gedaan in een nieuw pand, machines en materieel. Na jaren van extreme groei en veel wijzigingen in de infrastructuur heeft de onderneming zijn balans eindelijk gevonden.

In het voorjaar van 2009 wordt er gestart met lasersnijden en bewerken van profielen in de allernieuwste productielocatie van 5.000 m² aan De Brekken 11, op Bedrijventerrein De Ekers. De economische crisis in dat jaar laat ook ons bedrijf niet onbewogen, maar een jaar later, op 1 april 2010, viert Snijtech haar 15-jarig bestaan met in totaal ruim 80 medewerkers. 

Het bedrijf draait 24 uur per dag en investeert jaarlijks in nieuwe technieken en machines. Onlangs is er een nieuwe lasersnijmachine, de Trulaser 5060 Fiber aangeschaft. De eerste op Nederlandse bodem. Met een goed gevulde werkportefeuille is de directie van Snijtech positief gestemd. Het van oorsprong Sneker bedrijf bestaat 1 april 2020 25 jaar.

Met over de 100 werknemers en een omzet van circa 25 miljoen Euro, is Snijtech uitgegroeid tot een prominente toeleverancier voor de Nederlandse en de Export markt van commerciële vaartuigen, plezierjachten en industriële producten.

Joure, 1 april 2020