Snijtech door de jaren heen

Vanaf de start in 1995 in Sneek tot het jaar 2000 is het bedrijf Snijtech snel gegroeid in een exploderende jachtbouw en de industriële markt. Door de verwachte groei en innoverende keuzes is er gekozen voor een nieuwe locatie. In 2002 wordt het nieuwe pand in Joure op het bedrijventerrein De Ekers in gebruik genomen.

In 2002 is het nieuwe pand in Joure op Bedrijventerrein De Ekers in gebruik genomen, maar de vreugde is van korte duur als na een aantal maanden een grote brand het bedrijf bijna volledig in de as legt. Na een periode van wederopbouw en een aantal lastige maanden gaat het Snijtech in 2004/2005 weer voor de wind. Ons bedrijf heeft een vaste plaats ingenomen in de markt door een groeiende samenwerking met leveranciers, engineers en klanten.

Gescheiden marktbenadering tussen industriële en jacht- en scheepsbouwklanten

Er wordt gekozen voor een gescheiden marktbenadering tussen industriële en jacht- en scheepsbouwklanten. Hierdoor kan een een breed scala aan klanten zich goed herkennen in de onderneming.

Daarnaast wordt het dienstenpakket uitgebreid met een plaatbewerkingsafdeling. De economie trekt gestaag aan en Snijtech ontwikkelt zich in de jaren tussen 2004 en 2006 tot een 16-uursbedrijf waar met 2 shifts wordt gewerkt.

Vanaf 2006 is het bedrijf zich ook gaan richten op de export. Landen waar Snijtech zijn pakketten levert zijn Duitsland, Engeland, Egypte, Noorwegen en Canada. 

In 2008 start Snijtech met de afdeling profielbewerking en worden er investeringen gedaan in een nieuw pand, nieuwe machines en materieel. Na jaren van enorme groei en veel wijzigingen in de infrastructuur heeft de onderneming zijn balans gevonden.

Lasersnijden en bewerken van profielen in de allernieuwste productielocatie

In het voorjaar van 2009 wordt er gestart met lasersnijden en bewerken van profielen in de allernieuwste productielocatie van 5.000 m². De economische crisis in dit jaar laat ook ons bedrijf niet onbewogen. Een jaar later, op 1 april 2010, viert Snijtech haar 15-jarig bestaan met in totaal ruim 80 medewerkers. 

Het bedrijf draait nu 24 uur per dag en investeert jaarlijks in nieuwe technieken en machines. Er is een nieuwe lasersnijmachine, de Trulaser 5060 Fiber, aangeschaft en is de eerste op Nederlandse bodem. Met een goed gevulde werkportefeuille is de directie van Snijtech positief gestemd. Het van oorsprong Sneker bedrijf bestaat 1 april 2020 al 25 jaar.

Met over de 100 werknemers en een omzet van circa 25 miljoen Euro, is Snijtech uitgegroeid tot een prominente toeleverancier voor de Nederlandse en de Export markt van commerciële vaartuigen, plezierjachten en industriële producten.

Joure, 2 januari 2021