Snijtech Digitaal

1 september 2021

De wereld om ons heen verandert snel en continu. Ontwikkelingen op het gebied van digitalisering, robotisering, virtual reality, Artificial Intelligence en een duurzame en circulaire economie volgen elkaar op. Dit vraagt vaak om het ontwikkelen en implementeren van een nieuwe manier van organiseren, een nieuw verdienmodel of een samenwerking met andere partijen1.

Ook bij Snijtech zijn we aan het kijken naar de mogelijkheden rond de digitalisering van processen en systemen. Om hierbij deskundige hulp te kunnen inschakelen, heeft Snijtech een beroep gedaan op de “VIA 2020 organisatie-innovatie-subsidie” van Samenwerkingsverband Noord-Nederland. Deze subsidie is in het leven geroepen om juist dit soort digitaliseringsprocessen te stimuleren.

Snijtech is daarop een samenwerking aangegaan met Nimble. Nimble is een partij die al vele bedrijven heeft begeleid in hun proces van digitalisering. Nimble gaat Snijtech ondersteunen bij het opzetten van een digitale visie. Hiervoor zijn 3 fases gedefinieerd:

Fase 1 – Documentonderzoek

Kickoff en plan van aanpak

Fase 2 – Waardeverkenning

Huidige, toekomstige en ideale situatie + hoog over haalbaarheidsstudie

Fase 3 – Digitaliserings- en POC voorbereiding

Algemeen digitaliseringsplan

Fase 1 en 2 hebben inmiddels plaatsgevonden. Het doel is om in Q4 een beslissing te nemen over welke digitale technologie onze (groei)ambities het beste zal ondersteunen om deze vervolgens in 2022 te gaan implementeren/ontwikkelen.

 

Dit project is mede mogelijk gemaakt door een bijdrage uit het Europees Fonds voor Regionale Ontwikkeling.

 

1 https://www.snn.nl/ondernemers/innoveren-via-organisatie-innovatie-2020/aangevraagd

Terug naar overzicht