Verzameling en gebruik van persoonlijke gegevens

Graag maken wij u erop attent dat wij de door u verstrekte persoonsgegevens zullen verzamelen en gebruiken omdat dit nodig is om een eventuele overeenkomst met u te sluiten en uit te voeren. Dit geldt zowel voor onze (potentiële) klanten als voor partijen van wie wij goederen en / of diensten afnemen.

Bent u een (potentiële) klant van ons, dan gebruiken wij uw gegevens om u een offerte te kunnen toesturen, te kunnen bepalen aan welke specificaties of wensen bepaalde goederen of diensten moeten voldoen, om goederen te kunnen leveren of vervoeren, om werkzaamheden voor u uit te voeren, om u te kunnen factureren en om snel en efficiënt met u te kunnen communiceren over de uitvoeringsaspecten van de overeenkomst.

Bent u een (potentiële) leverancier of een andere contractant, dan zijn uw persoonsgegevens ook nodig voor het aangaan en uitvoeren van de overeenkomst. In geval van inkoop is dit nodig om u te kunnen informeren aan welke specificaties of wensen bepaalde goederen of diensten naar onze mening dienen te voldoen, om een ​​offerteaanvraag te kunnen sturen of een bestelling bij u te kunnen plaatsen, uw facturen te kunnen betalen en snel en efficiënt met u te kunnen communiceren over andere aspecten van de overeenkomst.

U bent niet verplicht om uw persoonsgegevens aan ons te verstrekken. Indien u geen persoonsgegevens aan ons verstrekt of ons onvoldoende persoonsgegevens verstrekt, kan het zijn dat wij bovenstaande werkzaamheden niet kunnen uitvoeren.

Bewaartermijn persoonsgegevens

Indien u een offerte bij ons heeft opgevraagd, maar u geen klant van ons geworden bent, zullen wij uw gegevens uiterlijk één jaar na ons laatste contact verwijderen. Ook als we een aanbieding van u hebben gekregen maar we zijn geen klant bij u geworden, zullen we uw persoonsgegevens uiterlijk een jaar na ons laatste contact verwijderen. Bent u wel klant bij ons geworden of zijn wij klant geworden, dan bewaren wij uw persoonsgegevens gedurende zeven jaar na afloop van het boekjaar waarin de overeenkomst met u is uitgevoerd. De periode van zeven jaar komt overeen met de periode waarvoor wij verplicht zijn onze administratie voor de Belastingdienst te bewaren. Na afloop van deze periode zullen wij uw persoonsgegevens verwijderen.

Direct marketing

Indien u ons hiervoor toestemming heeft verleend, zullen wij de door u verstrekte persoonsgegevens bewaren en gebruiken om u in de toekomst persoonlijk per e-mail te kunnen informeren over onze bestaande en nieuwe producten en diensten en u hier eventueel een aanbieding voor te doen. Iedere keer dat we u een marketing-e-mail sturen, heeft u de mogelijkheid om ons te laten weten dat u dergelijke e-mails niet langer wenst te ontvangen. Zie in dit verband de afmeldlink onderaan elke mailing.

Cookies

Cookies zijn kleine tekstbestanden die tijdens het bezoek aan onze website op uw computer, tablet of smartphone worden geplaatst. In deze tekstbestanden wordt informatie opgeslagen die bij een volgend bezoek weer door de website wordt herkend. Onze website maakt gebruik van tracking cookies als u daar toestemming voor heeft gegeven. Dit doen we om informatie te verzamelen over uw internetgedrag, zodat we u gerichte aanbiedingen van producten of diensten kunnen doen. U heeft het recht om uw toestemming op elk moment in te trekken. Uw gegevens worden maximaal een jaar bewaard, daarnaast plaatsen wij functionele cookies. Dit doen we om het gebruik van onze website gemakkelijk te maken. Met behulp van analytische cookies kunnen wij zien welke pagina's worden bezocht en op welke delen van onze website wordt geklikt. Hiervoor gebruiken we Google Analytics. De informatie die op deze manier door Google wordt verzameld, wordt zoveel mogelijk geanonimiseerd.

Overdracht aan derden

In verband met de uitvoering van een eventuele overeenkomst met u kan het nodig zijn uw persoonsgegevens te verstrekken aan partijen die onderdelen, materialen of producten aanleveren of in onze opdracht werkzaamheden verrichten. Daarnaast maken wij gebruik van externe serverruimte voor de opslag van (delen van) onze verkoop- en inkoopadministratie en onze zakenrelaties. Uw persoonsgegevens maken deel uit van deze administratie. Daarom worden uw persoonlijke gegevens aan de serviceruimte-aanbieder verstrekt. Ook voor e-mails en andere bestanden maken we gebruik van Microsoft Office en de bijbehorende opslagfaciliteiten. Omdat we gebruik maken van een nieuwsbrief-mailingservice, worden uw persoonsgegevens uiteindelijk overgedragen aan de aanbieder van deze service.

Uw rechten

U heeft het recht om inzage in uw persoonsgegevens te vragen. Als daar aanleiding toe is, kunt u ons ook verzoeken uw persoonsgegevens aan te vullen of onjuistheden te corrigeren. U heeft ook het recht om te vragen dat uw persoonlijke gegevens worden verwijderd of dat het gebruik van uw persoonlijke gegevens wordt beperkt. Ook kunt u bij ons bezwaar maken tegen het verzamelen en gebruiken van uw persoonsgegevens of een klacht indienen bij de Autoriteit Persoonsgegevens. Tot slot kunt u ons verzoeken om verkrijging van uw persoonsgegevens of overdracht van deze gegevens aan een andere partij. Om uw rechten te kunnen uitoefenen, kunt u zich wenden tot: [email protected]. Uiteraard kunt u bij ons terecht als u vragen heeft of nadere gegevens wenst over het verzamelen en gebruiken van uw persoonsgegevens.