Duurzaam ondernemen / MVO

koplopers-banner-bedrijf-deelnemer.gif

Door onze deelname aan het Koploperproject duurzaam ondernemen A7, gestimuleerd door Projectbureau A7westergo en intensief begeleid door Advies- en ingenieursbureau DGMR, zijn wij bewuster gaan ondernemen. Ons wagenpark rijdt sinds kort op TRAXX Zerro. Op nagenoeg al onze locaties zijn zonnepanelen geïnstalleerd en de hallen zijn voorzien van led-verlichting.

Maatschappelijk Verantwoord Ondernemen kan voor Snijtech worden omschreven in de 3 P’s, namelijk People, Planet en Profit. Aan al deze drie vlakken wordt regelmatig zowel intern als extern aandacht besteed.

Ons wagenpark rijdt sinds kort op TRAXX Zerro. 

TRAXX Zerro is een hoogwaardige dieselbrandstof die door een efficiëntere verbranding brandstofverbruik – en dus ook CO2-uitstoot – reduceert. De resterende CO2-emissies worden gecompenseerd door investeringen in gecertificeerde duurzame energieprojecten. Resultaat: een klimaatneutrale diesel waarmee vrachtwagens, bouwmachines en trekkers netto geen CO2-uitstoot veroorzaken.

Ook voor de lokale luchtkwaliteit is er goed nieuws: door haar optimale verbrandingseigenschappen heeft TRAXX Zero ook een bewezen, positief effect op de uitstoot van schadelijke emissies zoals NOx en fijnstof. Deze emissies hebben invloed op de luchtkwaliteit en zijn dan ook belangrijk voor de gezondheid van medewerkers en omwonenden.

Voordelen TRAXX Zero

  • 100% klimaatneutraal
  • Verlaagt het brandstofverbruik
  • Reduceert de uitstoot van CO2 met 4%
  • Compenseert alle CO2-restuitstoot
  • Verlaagt de lokale uitstoot van fijnstof en stikstof
  • Uitstekende bescherming tegen bacterieproblemen
  • Voldoet aan de EN590 specificatie voor dieselbrandstof
  • Voldoet aan de VCS standard voor CO2-compensatie

CO2-compensatie project: een VCS gecertificeerde waterkrachtcentrale

Voor de CO2-compensatie heeft TRAXX een regionaal waterkracht project gekozen in de staat Himachal Pradesh, district Kullu, in India. De krachtige, natuurlijke stroming van de Malana rivier wordt er gebruikt om op duurzame wijze elektriciteit te genereren. Zo wordt lokaal groene stroom geproduceerd, waardoor de lokale energievoorziening minder afhankelijk wordt van grijze stroom uit grote CO2-onvriendelijke kolencentrales. Het internationale VCS keurmerk waarborgt dat dit ook allemaal netjes en overzichtelijk gebeurt.