Snijtech

Snijtech en MVO

Door onze deelname aan het Koploperproject duurzaam ondernemen A7, gestimuleerd door Projectbureau A7westergo en intensief begeleid door Advies- en ingenieursbureau DGMR, zijn wij bewuster gaan ondernemen.

Maatschappelijk Verantwoord Ondernemen kan voor Snijtech worden omschreven in de 3 P’s, namelijk People, Planet en Profit. Aan al deze drie vlakken wordt regelmatig zowel intern als extern aandacht besteed.